یکی از آسان ترین روش ها برای گرفتن اقامت دایم در کشور های اروپایی، ثبت شرکت در این کشور ها می باشد.

 

شرایط کشورهای مختلف برای ثبت شرکت اروپا

داشتن امنیت و شرایط خوب و مطلوب اقتصادی در اروپا باعث گردیده که بسیاری از افرادی که در کشورهای مختلف جهان زندگی می‌کنند، به  ثبت شرکت اروپا فکر کنند. همچنین کشورهای مختلف اروپا در تلاش هستند که شرایط را برای اخذ اقامت اروپا آسان کنند تا افراد بیشتری بتوانند در این کشورها سرمایه گذاری کرده و با آرامش خیال شرکت خود را در این کشورها ثبت کنند.  

ثبت شرکت اروپا و ورود به قاره سبز

شرایط گوناگونی برای ثبت شرکت در کشورهای مختلف اروپایی وجود دارد. که این شرایط با توجه به سطح دانش و مهارت، میزان مالیات، مدت زمان لازم برای اخذ اقامت و حداقل بودجه لازم برای ثبت شرکت متفاوت می باشد.

موارد مهم ثبت شرکت اروپا

  • راه اندازی و گسترش فعالیت اقتصادی در اروپا مانند کشور ایران نیست و برای ثبت شرکت اروپا باید استانداردهای این قاره به طور کامل رعایت گردد. بهترین کار این  است که در این زمینه با یک مشاور خبره در زمینه ثبت شرکت اروپا مشورت گردد.
  • بررسی اینکه شرایط کدام کشور اروپایی برای کسب و کار مناسب‌تر است و با ثبت شرکت در کدام کشور اروپایی گرفتن اقامت آن کشور آسان تر می باشد. و اینکه در نظر گرفتن بهترین موقعیت مکانی برای شرکت، چون این عامل درای اهمیت ویژه ای می باشد.
  • بررسی میزان مالیات کشور مورد نظر، به دلیل اینکه بعضی از کشورها در اروپا مالیات سنگینی دارند و در عین حال بعضی کشور ها درای مالیات کم و در مناطقی معاف از مالیات می باشند.
  • بررسی کردن سود مورد نظر برای تاسیس شرکت موفق از نظر دولت کشوری که برای ثبت شرکت انتخاب کرده اید. حتما کشوری انتخاب گردد که تاسیس شرکت در آن به سور کمتری نیاز داشته باشد.
  • کشوری برای ثبت شرکت انتخاب گردد که در افتتاح حساب بانکی برای شرکت های ایرانی مشکل ساز نگردد.