هلدینگ رسام با توجه به سابقه طولانی و تجربه کاری فراوان در انجام امور مهاجرتی و اقامت کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی، نمونه اقامت های اخذ شده و نمونه ویزا های اخذ شده را با شما عزیزان به اشتراک گذاشته است. کارشناسان هلدینگ رسام به صورت مداوم با سئوالاتی از قبیل موارد ذیل مواجهه هستند. بهترین کشورها برای مهاجرت کدامند؟ بهترین سن برای شروع روند مهاجرت چند سالگی است؟ ارزان ترین و ساده ترین روش های مهاجرتی کدامند؟ آیا اجازه کار یا اجازه تحصیل بر روی کارت های اقامت و ویزاها ذکر می گردد؟ روش های قانونی مهاجرت چه روش هایی هستند؟ مدت اعتبار کارت اقامت به چه صورت است؟ کانادا برای زندگی ایرانیان بهتر هست یا اروپا؟  

 

کارت اقامت دائم کانادا

نمونه اقامت های اخذ شده – تمکن مالی اتریش

نمونه اقامت های اخذ شده از طریق ثبت شرکت در کانادا (IMP-SB)

نمونه اقامت های اخذ شده از طریق ثبت شعبه شرکت در کانادا (IMP-ICT)

نمونه اقامت های اخذ شده – ویزای توریستی مولتیپل کانادا